Forward Wellness

& Sustainability

เติมสุขภาพดี ส่งต่อวิถียั่งยืน

Lemon Farm สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา Organic & Health Food สร้างสุขภาพดี ส่งต่อวิถียั่งยืน

 

เลมอนฟาร์มใช้ระบบการตลาด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย สร้างวิถีเกษตรอินทรีย์ที่สะอาด

ยุติการใช้สารเคมีอันตราย เพื่อฟื้นฟูปกป้องสิ่งแวดล้อม 

ระบบนิเวศ และวิถีภูมิปัญญา เพื่อส่งต่อวิถีอินทรีย์

ในทิศทางเศรษฐกิจพอเพียง จากรุ่นสู่รุ่น

ติดตามเราได้ที่นี่

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube